Espoon keskus

Espoon kaupunki, 2020


Hanke

Espoon keskuksen rooli ”keskustojen verkostossa” vahvistuu. Länsiradan kehityskäytävä on merkittävä uusi kasvusuunta koko Espoolle ja Espoon keskukselle. Espoo-Salo-radan myötä rakennetaan uudet tehokkaat asemanseudut Mynttilään ja Histaan. Lyhyellä aikavälillä lisärakentaminen kohdistuu vyöhykkeeseen, joka ei ole sidoksissa raideliikenteen toteutumiseen eli Espoon keskuksesta Lommilan kautta Nupurinkartanoon ja edelleen kohti Brobackaa. Kaupunki teetti vuonna 2019 maankäytön tarkastelun, jossa on tutkittu Espoon keskuksen alueen kolmea eri rakennemallia. Rakennemallien muuttujina ovat olleet joukkoliikenteen runkoyhteydet, maankäytön tiiveys, rakeisuus ja sekoittuneisuus sekä maisema- ja kaupunkiarkkitehtoniset ratkaisut. Tarkastelussa alueelle on sijoitettu laskennallisesti noin 30 000 uutta asukasta ja 11 000 uutta työpaikkaa.

Tehtävä

Hankkeessa vertailtiin Espoon keskuksen ja Lommilan alueen vetovoimaa suhteessa alueiden kaava- ja investointisuunnitelmiin sijainnin, palvelujen monipuolisuuden ja tarjottavan volyymin näkökulmasta. Tehtävänä oli mallintaa tutkimusalueen nykytila, kaavasuunnitelmat, arvioitu vaiheittainen toteutus sisältäen liikenneinvestointien, asukas- ja työpaikkamäärien sijoittumisen tutkimusalueelle. Tehtävässä mallinnettiin 5 vaihtoehtoista skenaariota alueiden kehittymiselle ja laadittiin vertailu kiinteistöjen sijainnin arvolle.

Tulokset

Hankkeen aikana ja tuloksena syntyneillä uusilla vaihtoehtoisilla ratkaisuilla voidaan jatkosuunnittelussa päästä alueen arvonkehityksen näkökulmasta nykyisiä toimintamalleja parempaan ja tasapainoisempaan lopputulokseen.

Alueen kehitys

Ota YhteyttäA-Insinöörit

Bertel Jungin Aukio 9
FI-02600 Espoo
Finland

www.ains.fi

Tietosuojaseloste

Jukka Kettunen

Kaupunkikehitysjohtaja

 +358 40 733 8280

 jukka.kettunen@ains.fi


Jani Nevalainen

Tuotepäällikkö

 +358 40 357 0348

 jani.nevalainen@ains.fi